Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD. 02/57510182
Mgr. 02/57510214
Prof. RNDr., CSc.
Prof. RNDr., CSc. 02/57510210
Prof. RNDr., PhD., LL.M.
02/57510236
RNDr., CSc. 02/57510237
Mgr., PhD. 02/57510187
, PhD. 02/57510238
Mgr., PhD. 02/57510239
Mgr., PhD. 02/57510239
RNDr., CSc. 02/57510211
Mgr., PhD. 02/57510241
doc. Mgr., PhD. 02/57510236
Mgr., PhD. 02/57510212