Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
predseda Vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pavel Šuška, PhD.
T:     02/57510241
ORCID:   ORCID