Aktuality

nové

[MEMORIÁL MLADENA KOLÉNYHO 2023]

8. 12. 2023
Stalo sa dobrou tradíciou, že začiatkom decembra sa každoročne schádzajú geografi zo Slovenska a Česka (prípadne z ďalších krajín), aby si zmerali sily v športovom zápolení. Futbalový turnaj geografov vznikol v roku 1999...
2023
8
dec

[MEMORIÁL MLADENA KOLÉNYHO 2023]

Stalo sa dobrou tradíciou, že začiatkom decembra sa každoročne schádzajú geografi zo Slovenska a Česka (prípadne z ďalších krajín), aby si zmerali sily...
Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

Vedecké oddelenia