Aktuality

Popularizácia

My sme SAV 2024

20. 6. 2024
Jún je už tradične mesiacom, kedy ideme my, vedci na SAV, medzi ľudí. Nie je tomu inak ani v roku 2024, tentokrát počas akcie My sme SAV.
2024
20
jún

My sme SAV 2024

Jún je už tradične mesiacom, kedy ideme my, vedci na SAV, medzi ľudí. Nie je tomu inak ani v roku 2024,...
Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

Vedecké oddelenia