Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M.
dejiny geografie, geografické myslenie, humánna geografia
ORCID:   ORCID