Vnútorné predpisy

V zmysle ustanovení § 37 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Geografický ústav SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy:


V zmysle ustanovení § 37 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Geografický ústav SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy: