Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
emeritný vedecký pracovník
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.