Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

TitulMenoE-mailTelefón
, M.Sc. 02/57510215
Mgr. 02/57510215
, MS 02/57510215
Ing., PhD. 02/57510233
Mgr. 02/57510215
RNDr., CSc. 02/57510225
, MSc. 0257510517
Mgr., PhD. 02/57510212
RNDr., PhD. 02/57510186
, MSc. 02/57510517
Mgr., PhD. 02/57510209
RNDr., PhD.
Mgr., PhD. 02/57510217
Mgr., PhD.
RNDr., CSc. 02/57510232
Doc. RNDr., PhD.
02/57510216