Konferencie

Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)
Miesto konania: Bratislava
Termín: 11.10.2023 – 12.10.2023
http://www.geography.sav.sk/80-vyrocie/
Aktivity v kartografii 2023
Miesto konania: Bratislava
Termín: 24.11.2023 – 24.11.2023
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Szatmári PhD. (daniel.szatmari@savba.sk)