Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedúca Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Kristína Bilková, PhD.
T:     02/57510182
ORCID:   ORCID