Výskumná infraštruktúra

Laboratórium geomorfológie a prírodných hazardov

  • Totálna stanica Leica TCR 307- geodetická elektronická totálna stanica
  • LaserTech – Trupulse 360B – laserový diaľkomer
  • GPS Leica GS20 – GPS prístroj s RTK korekciami a anténou
  • GPS Leica Zeno 5 – odolný ručný GPS prijímač s plnou funkčnosťou mobilného telefónu, vo výbave so SmartAnténou Leica GG03 pre mapovanie s presnosťou 40cm (L1) až 2cm (L1/L2)
  • Sonar Lowrance HDS 5 – sonar s presnou GPS/GLONASS anténou s elektronickým kompasom a 3D sondou so zabudovanou funkciou priestorového snímania
  • SonTek YSI FlowTracker – ručný prístroj na meranie fyzikálnych charakteristík prúdiacej vody (teplota, rýchlosť)
  • RETSCH – AS200 Digit – trepačka na triedenie sedimentov so sústavov sít Vomet s priemerom 0,063 až 31,5 mm pre suché osievanie
  • Podporný softvér pre spracovanie sedimentov: GRADISTAT pre štatistickú analýzu a SEDIMETRICS Digital Gravelometer pre optickú analýzu sedimentov
  • AND EJ 300 – laboratórne váhy
  • Proceq SilverSchmidt BN – prístroj na meranie tvrdosti hornín (Schmidt hammer test)