Podmienky ochrany súkromia

Dokument poskytuje podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach Geografického ústavu SAV v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).