Kontakt

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovakia

E-mail: geogsekr@savba.sk
Telefón:  +421 2 5751 0187

Kontakty na jednotlivých zamestnancov