Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Ján Sládek, PhD.
ORCID:   ORCID