Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
ORCID:   ORCID