Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Lukáš Michaleje, PhD.
Hodnotenie povodňového rizika, manažment povodňového rizika
T:     02/57510212
ORCID:   ORCID