Aktuality

2023
1
okt

[GEOGRAFICKÝ ČASOPIS] Tretie číslo 75. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:
2023
11
júl

[GEOGRAFICKÝ ČASOPIS] Druhé číslo 75. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:
Poslaním ústavu je vykonávať základný výskum priestorovej štruktúry a vzájomných väzieb prírodných a sociálno-ekonomických systémov so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska.

Vedecké oddelenia