Conferences

Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)
Place: Bratislava
Date: 11.10.2023 – 12.10.2023
http://www.geography.sav.sk/80-vyrocie/
Aktivity v kartografii 2023
Place: Bratislava
Date: 24.11.2023 – 24.11.2023
Contact: Ing. Daniel Szatmári PhD. (daniel.szatmari@savba.sk)