Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovíčka
Mgr. Zuzana Pazúrová, PhD.