Projekty

vedecká pracovíčka
Mgr. Zuzana Pazúrová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Národné

Aktuálne
 • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024