Plán obnovy

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

  • Kód projektu: 09I03-03-V01-00021
  • Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  • Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
  • Obdobie realizácie projektu: 12.9.2023 – 11. 09. 2024
  • Výskumník: Kateryna Polyvach, PhD.

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – GGUSAV

  • Kód projektu: 09I03-03-V02-00025
  • Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  • Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
  • Obdobie realizácie projektu: 1.2.2024 – 30. 06. 2026
  • PhD. študent: Hossein Talebi Khiavi