Základné údaje

Profilová fotografia
vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
T:     02/57510218
ORCID:   ORCID