Publikácie

vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, podpredseda vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - FULMEKOVA, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HALABUK, Andrej - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - ONAČILLOVÁ, Katarína - OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, Maroš - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024, s. 38 - 60. ISBN 978-80-89998-38-8. Typ: BEF
  • LEHOTSKÝ, Milan - HORÁČKOVÁ, Šárka** - RUSNÁK, Miloš - ŠTEFANIČKA, Tomáš - KLEŇ, Jaroslav. Morphologic Adjustment of a River Reach with Groynes to Channel Bypassing. In Pure and Applied Geophysics, 2024, vol. 181, pp. 977-1001. (2023: 1.9 - IF, Q2 - JCR, 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00024-024-03433-z Typ: ADCA
  • RUSNÁK, Miloš** - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Inferring channel incision in gravel-bed rivers: Integrating LiDAR data, historical aerial photographs and drone-based SfM topo-bathymetry. In Earth Surface Processes and Landforms, 2024, vol. 49, iss. 8, p. 2475-2497. (2023: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.976 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0197-9337. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/esp.5840 (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: ADCA
  • RUSNÁK, Miloš - AFZALI, Hamid. Riparian Vegetation Change Detection Using Random Forest Along the Danube Side Arms. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 4. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: GII
  • RUSNÁK, Miloš - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Combing multi-BACI approach, LiDAR data, historical aerial photographs and UAV survey for inferring multi-decadal and ongoing channel degradation. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 10. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: GII