Výpožičné hodiny a kontakt

Výpožičné hodiny:

Pondelok, Utorok a Štvrtok:
10.00 – 12.00       13.00 – 15.00 hod.

Piatok:
10.00 – 12.00

Podmienky poskytovania služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Externí používatelia môžu využívať len prezenčné výpožičné služby v priestoroch čitárne a je vhodné dohodnúť si termín návštevy vopred (mailom alebo telefonicky).

Adresa a kontakt:

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
3. poschodie, miestnosť 322

Mgr. Zuzana Krejčíková
Telefón: 02 5751 0184