Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Polyvach, Kateryna , PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
E-mail: geogpoly@savba.sk
Tel.: 02/57510238

Národné projekty

  • Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
  • Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
    Program: Iné projekty
    Doba trvania: 12.9.2022 - 11.9.2024