Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Ján Výbošťok, PhD.
geografia príjmov, príjmová nerovnosť, dostupnosť bývania, priestorová štatistika, kvantitatívna analýza, big data
T:     02/57510212
ORCID:   ORCID