Projekty

samostatný vedecký pracovník
RNDr. Vladimír Székely, CSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 3. 10. 2022 – 29. 3. 2024
Ukončené
 • Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na Slovensku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012
 • Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe - problémy socio-ekonomickej aktivácie
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Sociálno-geografické aspekty formovania sa nových regionálnych štruktúr na Slovensku a v Poľsku
  Program: Medziústavná dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006

Národné

Ukončené
 • Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Endogénny potenciál a exogénne faktory lokálneho a regionálneho rozvoja Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Regionálni víťazi a regionálni porazení - identifikácia úspešných a menej úspešných lokalít a regiónov Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť lokalít a regiónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008