Projekty

samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024
Ukončené
  • Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023