Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Afzali, Hamid , M.Sc.

interný doktorand
E-mail: geogafza@savba.sk
Tel.: 02/57510215

Národné projekty

  • Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
  • Využitie umelej inteligencie na monitorovanie ripariálnej vegetácie
    Program: DoktoGranty
    Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024