Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
ORCID:   ORCID