[PREDNÁŠKA] Nové trendy vo výskume erózie

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na vedecký seminár New Trends in Erosion Research. V rámci seminára prednesú hostia z Bulharska príspevok Application of Geoinformation Technologies in Erosion Research.


Ak Vás zaujímajú nové trendy vo výskume erózie pôdy príďte do knižnice Geografického ústavu SAV, v. v. i. na Štefánikovej 49 v Bratislave vo štvrtok 15. 2. 2024 o 9.30.

Pozvaní hostia:

Valentina Nikolova
Department of Geology and Geoinformatics, Faculty of Geology and Exploration, University of Mining and
Geology, Sofia, Bulgaria

Veselina Gospodinova
Department of Mine Surveying and Geodesy, Faculty of Mining Technology
University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria

Emil Dimitrov
Department of Physics, Erosion and Soil biota, Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection
“Nikola Poushkarov”, Sofia, Bulgaria

Podujatie môžete sledovať aj on-line: https://us06web.zoom.us/j/4487940982