[PROJEKTY] Nový projektový web

Od januára 2024 spúšťame novú webovú stránku, ktorá sa zameriava na prezentáciu významnejších národných aj medzinárodných projektov, v ktorých figurujeme ako riešitelia. Webová stránka bude slúžiť ako komplexná platforma na zdieľanie informácií o aktuálnych výskumných iniciatívach Geografického ústavu SAV.

S touto novou webovou stránkou sa Geografický ústav SAV snaží posilniť transparentnosť svojich projektov a uľahčiť prístup odbornej i laickej verejnosti k informáciám o výskume, ktorý vykonáva. Webová stránka ponúka prehľadné informácie o minulých aj súčasných projektoch a ich cieľoch. Okrem toho umožňuje návštevníkom sledovať aktivity v jednotlivých projektov a získavať informácie o vedeckých tímoch zapojených do týchto iniciatív.

Nová webová stránka je dostupná na adrese: http://projects.geography.sav.sk/