My sme SAV / Víkend so SAV 2024

Jún je už tradične mesiacom, kedy ideme my, vedci na SAV, medzi ľudí. Nie je tomu inak ani v roku 2024, tentokrát počas akcií My sme SAV v Bratislave a Víkend so SAV v Trnave.


V sobotu 15. 6. sa naši kolegovia Lukáš Michaleje a Ján Výbošťok zúčastnili popularizačnej aktivity My sme SAV na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. O týždeň neskôr, v sobotu 22.6.2024, nás zasa naši kolegovia Tomáš Goga a Šimon Opravil zastupovali v Trnave, na podujatí Víkend so SAV. Naši kolegovia prezentovali našu prácu formou LEGO® sveta.

Nezbláznili sme sa? Ako predsa spolu súvisia LEGO® a geografia? Objektom výskumu v geografii je krajina. Vďaka LEGO® stavebnici dokážeme demonštrovať rôzne prvky a procesy prebiehajúce v krajine. Rôzne typy krajiny potom zjednodušene zobrazujú jednotlivé výskumné úlohy, ktoré na Geografickom ústave SAV, v. v. i., dlhodobo prebiehajú. Na oddelení fyzickej geografii to je najmä výskum riečnej krajiny, jej geomorfológia a prírodné hrozby. Výskum v oddelení geoinformatiky sa vďaka využitiu satelitných údajov orientuje na výskum pustnutia poľnohospodárskych pôd či kosenia orníc. V oddelení humánnej geografie sa výskum orientuje na procesy suburbanizácie, ale aj na rôzne formy dopravy.

Foto: SAV/Katarína Gáliková/Šimon Opravil/Martin Bystriansky