[MEMORIÁL MLADENA KOLÉNYHO 2023]

Stalo sa dobrou tradíciou, že začiatkom decembra sa každoročne schádzajú geografi zo Slovenska a Česka (prípadne z ďalších krajín), aby si zmerali sily v športovom zápolení. Futbalový turnaj geografov vznikol v roku 1999 z iniciatívy niekoľkých nadšencov z geografickej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Prvý ročník mal päť účastníkov – štyri vtedajšie bratislavské geografické katedry a Geografický ústav SAV. Počas histórie turnaja sa okruh účastníkov postupne rozširoval a obmieňal, celkovo sa aspoň raz zúčastnilo viac ako 15 rôznych tímov. Pri organizačnom zabezpečení sa striedajú bratislavské katedry.

Turnaj bol vždy príležitosťou stretnúť sa aj v inom ako rýdzo akademickom prostredí a tým prispieval a prispieva k upevňovaniu dobrých vzťahov v rámci geografickej komunity. Ikonickou postavou prvých ročníkov bol Mladen Kolény z Katedry Fyzickej geografie a geoekológie, ktorý stelesňoval esenciálne prvky turnaja – srdce pre hru, priateľstvo a zábavu. Preto nebolo prekvapením, že po jeho predčasnom odchode nesie podujatie jeho meno – Memoriál Mladena Kolényho.

Dňa 1. 12. 2023 sa konal už 23. ročník memoriálu (v pandemických rokoch 2020 a 2021 sa hrať nedalo). Pri príležitosti osláv 80. výročia svojej existencie sa jeho organizácie po prvý raz v histórii ujal Geografický ústav SAV. Účasť bola rovnomerne rozdelená – traja účastníci boli zo Slovenska, traja z Česka:

  • Geografický ústav SAV, v. v. i. [SAVKA]
  • Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave [FYZGIS]
  • Spojený tím Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja a Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave [HUMREG]
  • „Alberovské zmije UK Praha“ (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) [PRAHA]
  • „FC Toníkovi sirotci Brno“ (Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) [BRNO]
  • Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého [OLOMOUC]

Výsledky jednotlivých zápasov:

FYZGIS – SAVKA1:1SAVKA – OLOMOUC0:2
BRNO – HUMREG1:0PRAHA – SAVKA2:1
PRAHA – OLOMOUC0:0HUMREG – FYZGIS0:2
BRNO – PRAHA2:0OLOMOUC – BRNO1:0
HUMREG – SAVKA 0:0PRAHA – FYZGIS1:3
FYZGIS – OLOMOUC1:2SAVKA – BRNO0:0
HUMREG – PRAHA0:1OLOMOUC – HUMREG0:0
BRNO – FYZGIS0:0

Konečná tabuľka:

PoradieTímBodySkóre
1.OLOMOUC115:1
2.FYZGIS87:4
3.BRNO83:1
4.PRAHA74:6
5.SAVKA32:5
6.HUMREG20:4

Memoriál vyvrcholil „tlačovou konferenciou“ na pôde Prírodovedeckej fakulty UK, v rámci ktorej boli vyhlásené výsledky turnaja ako aj víťazi individuálnych ocenení.


Prezrite si aj fotogalériu ocenených:

Družstvo Geografického ústavu SAV

Obrázok 1 z 5

Horný rad zľava: Vladimír Székely, Matej Vojtek, Tomáš Goga, Hamid Afzali. Dolný rad zľava: Soheyl Moradi, Šimon Opravil, Ján Výbošťok, Ján Novotný