[KARIÉRA] účtovník / účtovníčka

Geografický ústav SAV, v. v. i. prijme do pracovného pomeru účtovník / účtovníčka.


Náplň práce:

 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
 • Zabezpečenie finančného účtovníctva organizácie podľa platných predpisov pre verejno-výskumné inštitúcie.
 • Vykonávanie spracovania a kontroly všetkých účtovných výkazov.
 • Spracovanie účtovnej závierky vrátane konsolidácie.
 • Vypracúvanie ekonomických rozborov, výkazníctva a spracúvanie príslušných štatistík.
 • Práca s účtovným softvérom SOFTIP.

Odmeňovanie:

 • Podľa platných zákonov v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Flexibilná pracovná doba
 • Možnosť práce z domu
 • Samostatnosť pri plánovaní práce
 • Dopravná dostupnosť pracoviska
 • Priateľský pracovný kolektív

Možnosť práce aj na kratší pracovný úväzok.

Životopis posielajte na adresu: veronika.komornikova@savba.sk