[GEOGRAFICKÝ ČASOPIS] Tretie číslo 75. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk

V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:

  • o vývoji geopolitickej orientácie Slovenskej republiky počas 30 rokov jej samostatnosti
  • o zmenách krajinnej pokrývky v povodí riečky Demänovka
  • o hodnotení cezhraničnej spolupráce a vývoji cezhraničných regiónov Českej republiky
  • o porovnaní demografických procesov na Slovensku a v Česku od roku 1993
  • o hľadaní kompromisu medzi národným rastom a medziregionálnymi nerovnosťami
obalka_2023_3