[ČLÁNOK] Dostupnosť bývania v bratislavskom zázemí?

Vyššia kvalita života v rakúskej časti bratislavského zázemia súvisí s atribútmi obytného prostredia, pričom rezidenčná spokojnosť ovplyvňuje dostupnosť bývania a naopak dostupnosť bývania ovplyvňuje vnímanú kvalitu života. Dostupnosť bývania tu pritom v poslednom čase stagnovala, v roku 2020 dokonca klesla. Ak sa chcete dozvedieť o dostupnosti bývania v rakúskej časti bratislavského zázemia viac, nasmerujte svoj pohľad do práce s názvom Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia od kolektívu autorov Výbošťok – Štefkovičová, v českom časopise Moravian Geographical Reports (IF 2021: 2.311). Článok je voľne dostupný na stránkach vydavateľstva.
Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:
  • APVV-20-0432: Suburbanizácia: komunita, identita a každodennosť
  • VEGA 2/0037/2: Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID19 na Slovensku
  • UK/233/2021: “Udržateľný rozvoj a kvalita života v cezhraničných regiónoch”.


Úroveň a zmeny indexu dostupnosti bývania v obciach okresov Bruck/Leitha, Gänserndorf a Neusiedl/See.