Doktorandská búrka 2024

Geografický ústav SAV mal zastúpenie na podujatí Doktorandská búrka 2024.


Podujatie sa uskutočnilo v stredu 15. mája 2024 pred Aulou Slovenskej akadémie vied (SAV) na Patrónke. Zámerom bolo zmeniť pohľad mladých vedcov alebo potenciálnych doktorandov na svoju kariéru. Išlo o pilotný ročník a zároveň aj výnimočnú príležitosť pre tých, ktorí v najbližších týždňoch plánujú ukončiť vysokoškolské štúdium a hľadajú možnosti ďalšieho vzdelávania a vedeckého pôsobenia. Návštevníkom bolo nakoniec viac ako 200.

Na podujatí sa v mene kolektívu Geografického ústavu SAV zúčastnili naši doktorandi – Mgr. Katarína Čuláková a Mgr. Šimon Opravil – ktorí informovali záujemcov o vedecko-výskumných aktivitách, možnostiach spolupráce a neposlednom rade o aktuálnych téma pre doktorandské štúdium v nadchádzajúcom školskom roku. Poster si môžete pozrieť v galérii, alebo stiahnuť vo formáte PDF.

Súčasťou programu bol aj Kvíz pre zVEDAvých, ktorý prebiehal interaktívne cez mobilné zariadenia a ktorého súčasťou bol aj tím zložený z našich (prezentujúcich) doktorandov, ktorý sa umiestnil na II. mieste.

Hlavným organizátorom Doktorandskej búrky bola platforma Mladí vedci SAV, v rámci ktorej už od roku 2020 pôsobí aj náš kolega – Mgr. Tomáš Goga, PhD. Podujatie finančne podporila Slovenská akadémia vied.