Príjmové nerovnosti a chudoba na Slovensku: vývoj a zmeny

Dynamický rozvoj Slovenska v ostatných rokoch výrazne zmenil sociálnu situáciu obyvateľov. Okrem iného zviditeľnil značné nerovnosti príjmov a bohatstva.


Výrazné príjmové nerovnosti možno pozorovať na viacerých úrovniach:

  • na regionálnej úrovni (bohatý Západ a chudobný Východ),
  • medzi mestom a vidiekom (bohatšie mestá a chudobnejší a zaostávajúci vidiek),
  • medzi značne majetnou elitou a marginalizovanou populáciou.

Pokiaľ máte záujem o hlbšie poznanie vývoja príjmových nerovností a chudoby na Slovensku, rozdielov v úrovni príjmov medzi krajmi, okresmi a obcami, a chcete vedieť ktoré majú najnižšie príjmy prečítajte si príspevok/štúdiu s názvom Income inequalities and poverty in Slovakia: development and changes od Antona Michálka v poľskom časopise European Spatial Research and Policy (IF 2023: 0.4). Článok je voľne dostupný na stránkach vydavateľstva.


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • VEGA 2/0037/2: „Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID–19 na Slovensku”
  • APVV-20-0302: „Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Ilustračný obrázok bol generovaný nástrojmi umelej inteligencie.