Príbeh rieky Belá – nové technológie pri výskume poslednej prirodzenej viackorytovej rieky na Slovensku

Ako pomáhajú nové technológie poznávať degradáciu poslednej prirodzenej viackorytovej rieky na Slovenskuje? Prečítajte si ako letecké snímky, laserové skenovanie a mapovania prostredníctvom dronov pomáhajú pri riešení problému zarezávania koryta rieky Belá.


Zarezávanie a znižovanie dna koryta tokov je zjavným trendom vývoja riek v mnohých európskych krajinách, najmä v Západných Karpatoch, kde pôvodné divočiace a migrujúce viackorytové rieky sa postupne menia na toky s jednoduchým (jedným) korytom. Príspevok Rusnáka a kol. (2024) odpovedá na otázky o prirodzenej premene koryta rieky Belá na Slovensku. Vyhodnocuje dlhodobé zmeny štruktúry koryta pomocou inovatívneho prístupu kombináciou údajov z leteckých snímok, LiDARu a mapovania pomocou dronov. Štúdia vznikla v spolupráci s Geografickým ústavom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice a Univerzitou ENS v Lyone (UMR 5600 Environment Ville Société, CNRS) vo Francúzsku. Výsledky kvantifikujú zarezanie koryta v istých úsekoch až do hĺbky 4 m od roku 1949. Zároveň prieskum pomocou dronov potvrdil eróziu 22 759 m3 sedimentov v rokoch 2015 – 2022, čo predstavuje až 3832 nákladných automobilov TATRA 815.

Článok Inferring channel incision in gravel-bed rivers: Integrating LiDAR data, historical aerial photographs and drone-based SfM topo-bathymetry bol publikovaný v časopise Earth Surface Processes and Landforms (Wiley) – IF 2022: 3.3


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát, [02/0016/24]
  • Modelovanie mestských ostrovov tepla pomocou geopriestorových nástrojov, [01/0085/23].
  • Graduate School H2O’Lon (ANR-17-EURE-0018) of the Université de Lyon (UdL), which is part of the program “Investissements d’Avenir” run by Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Produkty leteckého laserového skenovania sú poskytnuté Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.