Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Medzinárodné projekty

 • Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
 • Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016

Národné projekty

 • Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
 • Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
 • Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
 • Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
 • Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008