Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
odborná pracovníčka - redakcia Geografického časopisu
PaedDr. Rút Facunová
T:     02/57510207