Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Mgr. Róbert Pazúr, PhD.
ORCID:   ORCID