Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Ján Szőllős, CSc.