[SAV] Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Pravidelne publikovaná Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023 je už dostupná na našom webe. V porovnaní so staršími správami sa tá tohtoročná líši v niektorých častiach.


Tento rok z nej vyberáme napríklad tieto body:

  • Oslava 80. výročia konferenciou: Geografický ústav SAV oslávil svoje 80. výročie prostredníctvom Konferencie Tvorivé hľadanie v geografii, kde sme sa spoločne podelili o dlhoročné skúsenosti a nápady.
  • Výstava Cesta (z) mesta: Naši pracovníci zorganizovali výstavu s názvom „Cesta (z) mesta“, ktorá ponúkla zaujímavý pohľad na vzťah medzi mestským prostredím a geografiou.
  • Spolupráca s Kartografickou spoločnosťou SR: V spolupráci s Kartografickou spoločnosťou sme vydali publikáciu o Detskej mape sveta, čím sme podporili geografické myslenie detí a mládeže.
  • Aktívna účasť na projektoch APVV: Ústav sa aktívne zapojil do riešenia šiestich projektov APVV, čím prispel k rozvoju geografického výskumu a poznania.
  • Projekty podporené Európskou vesmírnou agentúrou: Geografický ústav SAV aktívne riešil dva projekty podporené Európskou vesmírnou agentúrou.
  • Pedagogická činnosť: Naši kolegovia venovali 654 hodín pedagogickej činnosti, pričom formovali novú generáciu geografov a výskumníkov.
  • Vedecké publikácie: Pracovníci publikovali 28 vedeckých publikácií v renomovaných časopisoch evidovaných v databázach WOS a SCOPUS. Z toho 13 bolo zaradených do Current Contents Connect.
  • Účasť na medzinárodných konferenciách: Pracovníci Geografického ústavu aktívne reprezentovali slovenský geografický výskum na medzinárodných konferenciách v krajine aj v zahraničí, vrátane krajín ako Španielsko (EUGEO), Juhoafrická republika (ICC) alebo Japonsko (STS).

PDFSpráva je dostupná na stiahnutie prostredníctvom stránky SAV.