[ČLÁNOK] Zmeny trávnych porastov v Európe od roku 1990

Aký je dôsledok ľudskej činnosti na rozšírenie trávnych porastov v Európe? Na aký typy krajinnej pokrývky sa menia areály trávnych porastov? Aj na tieto otázky odpovedá najnovšia štúdia, ktorej autormi je široký kolektív Geografického ústavu SAV.

V najnovšom článku Pazúr, R. et al. (2024) sa autori zaoberali najrozšírenejšou zložkou terestrickej biomasy – trávnymi porastami. Štúdia približuje trajektórie zmien trávnych porastov v Európe v období 1990-2018 v štvorcovej sieti 1km x 1km aplikáciou údajových vrstiev CORINE land cover. Získané výsledky dokumentujú, že najvýraznejším prejavom zmien trávnych porastov bolo zmenšenie ich rozlohy (35% zmien, dominantne v prospech ornej pôdy) najmä vo východnej Európe, v stredomorí a v Spojenom kráľovstve. Menej výrazné bolo zväčšenie areálov trávnych porastov (20% zmien, prevažne na úkor ornej pôdy) v strednej Európe. Výsledky obsiahnuté v štúdii poskytujú ucelený prehľad o dynamike trávnych porastov v Európe, ktorý možno využiť aj na podporu rozhodovaní o smerovaní vývoja trávnych porastov v celoeurópskom kontexte.

Článok Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns bol publikovaný v časopise Regional Environmental Change (Springer) – IF 2022: 4.2


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • What is Sustainable Intensification? Operationalizing Sustainable Agricultural Pathways in Europe (SIPATH); Swiss National Science Foundation No: CRSII5_183493
  • Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians; G4B, Biodiversa1+
  • Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland; VEGA 2/0159/22
  • Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal; VEGA 2/0043/23
  • Species-rich Carpathians grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation; APVV 21-0226