[PUBLIKÁCIA] Detská mapa sveta

Pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied a 30. výročia založenia Kartografickej spoločnosti SR vyšla špeciálna popularizačná publikácia venujúca sa súťaži Detská mapa sveta.


Publikácia prezentuje všetky výtvarné práce, ktoré počas uplynulých 30 rokov reprezentovali Slovensko v medzinárodnej súťaži Barbara Petchenik Children’s Map Competition, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA). Doteraz najvýznamnejšie úspechy dosiahli kresby slovenských detí na konferenciách ICA v Kolíne nad Rýnom v roku 1993, v Barcelone v roku 1995, v Pekingu v roku 2001, v Tokiu v roku 2019, vo Florencii v roku 2021 a v Kapskom Meste v roku 2023.
Viac informácii a všetky (nielen) reprezentujúce práce nájdete na publikácii, ktorá je dostupná na stiahnutie na našom webe.