[KONFERENCIA] GeoKARTO 2024

GeoKARTO 2024 je konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2024 konferenciu organizuje práve Geografický ústav SAV.


Všetky podstatné informácie ku konferencii sú dostupné na webovej stránke Kartografickej spoločnosti SR. Otvorená je už aj registrácia abstraktov a prihlasovanie účastníkov.

Tešíme sa na Vás!