[ČLÁNOK] Zmeny krajiny v blízkosti štátnej hranice

Zmeny vo využívaní krajiny v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice medzi Poľskom a Slovenskom na príklade 15,7 km dlhého úseku hranice analyzoval článok kolektívu autorov Więckowski, et al. (2024), ktoré súčasťou bol aj Daniel Michniak. Do roku 1989 bola štátna hranica bariérou rozvoja tohto územia a z pôvodne uzavretej hranice sa stala postupne stala vnútorná hranica Schengenského priestoru. Zmena režimu hranice priniesla nové možnosti pre cezhraničnú spoluprácu, čo sa prejavilo na ekonomickom raste lokalít v blízkosti hranice.

Článok „From closed border to open tourist space: Landscape changes along the Polish‑Slovak border” bol publikovaný v časopise GeoJournal (Springer Nature) – IF 2022: 2.7.


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • NCN OPUS 2018/29/B/HS4/02417: Hranice Poľska ako potenciál – medzi dedičstvom a produktom cestovného ruchu
  • VEGA 2/0019/21: Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov