[GEOGRAFICKÝ ČASOPIS] Druhé číslo 75. ročníka

Najnovšie číslo Geografického časopisu je voľne dostupné v archíve prostredníctvom webovej stránky: http://geograficky-casopis.sav.sk

V aktuálnom čísle Geografického časopisu sa dočítate:

  • 💰o vplyve investičných stimulov na regionálnu nezamestnanosť a ich priestorových presahoch v Česku od roku 2000 do roku 2019
  • 🏞 o vývoji paleomeandra rieky Rudava a jej okolitej krajiny a vegetácie
  • 💑o trendoch a vzorcoch rezidenčnej homogamie snúbencov na Slovensku od roku 1992 do roku 2021
  • 👩 o zastúpení žien-starostiek v Slovenskej republike v rokoch 2002 až 2018
  • 🧑‍🎓o demografickom profile, motivácii študovať v zahraničí, adaptačnom procese, sociálnej integrácii, kultúrnej identite a plánoch slovenských študentov v Brne
obalka_2023_2