Úspešní doktorandi vo výzve Doktogrant 2023

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdal v utorok 9. apríla v Aule SAV v Bratislave počas doktorandského semináru diplomy doktorandom, ktorí získali Doktogrant alebo Certifikát kvality.

Ako zdôraznil prof. Šajgalík, ide o dôležitý program, ktorý podporuje vedecké projekty študentov doktorandského štúdia v ústavoch či centrách SAV. Zároveň vyjadril prianie, aby doktorandi pokračovali vo svojej vedeckej práci na pôde SAV.

Za Geografický ústav SAV, v. v. i. boli ocenení Mgr. Šimon Opravil a MSc. Hamid Afzali. Práve prvý menovaný si osobne prevzal diplom z rúk prof. Šajgalíka.


Mgr. Šimon Opravil uspel s projektom s názvom Combining Optical and SAR Satellite Data to Improve the Detection of Grassland Management Events


MSc. Hamid Afzali sa do výzvy zapojil projektom s názvom Using artificial intelligence for monitoring riparian vegetation


Viac informácii na stránkach SAV.

Foto: Martin Bystriansky